Jaarverslag 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen BBV

Voor de financiële kengetallen en een toelichting daarop wordt verwezen naar paragraaf 1.3 Financiële kengetallen van onderdeel IV Jaarrekening.

ga terug