Jaarverslag 2018

Overzicht baten en lasten in de jaarrekening

Detaillering baten en lasten per programma

2.1 Detaillering baten en lasten per programma

Onderstaande tabellen geven per programma de lasten, baten en saldi voor het jaar 2018 weer. De programma's zijn onderverdeeld naar programmaonderdelen, een specificatie hiervan vindt u terug in het programmaplan.

Tabel 2.1: Lasten per programma

Lasten per programma

Rekening 2017

Begroting 2018 ontwerp

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

2.561

3.634

4.221

3.817

404

2 Landelijk gebied en natuur

8.871

9.478

14.579

12.978

1.600

3 Economie

4.695

3.528

9.514

8.863

651

4 Cultuur, samenleving en sport

10.722

7.547

8.994

8.260

734

5 Energie, milieu en klimaat

7.262

7.038

9.589

8.442

1.147

6 Mobiliteit

70.956

63.499

63.777

63.801

-25

7 Gebiedsontwikkeling

20.958

20.249

18.595

23.971

-5.376

8 Kwaliteit openbaar bestuur

52.911

60.709

65.761

56.426

9.336

Stortingen in reserves

82.678

30.236

48.242

46.614

1.628

x € 1.000

Tabel 2.2: Baten per programma

Baten per programma

Rekening 2017

Begroting 2018 ontwerp

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

-633

-502

-512

-530

17

2 Landelijk gebied en natuur

25

0

-50

-50

0

3 Economie

0

0

-9

-9

0

4 Cultuur, samenleving en sport

0

0

-145

-150

5

5 Energie, milieu en klimaat

-649

-539

-1.116

-811

-305

6 Mobiliteit

-34.503

-8.254

-9.179

-10.111

932

7 Gebiedsontwikkeling

-1.323

-4.148

-3.941

-5.374

1.433

8 Kwaliteit openbaar bestuur

-169.259

-159.743

-165.170

-167.151

1.982

Onttrekkingen aan reserves

-62.473

-32.732

-63.151

-57.690

-5.461

x € 1.000

Tabel 2.3: Saldo van baten en lasten per programma

Saldo lasten en baten per programma

Rekening 2017

Begroting 2018 ontwerp

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

1.928

3.132

3.709

3.287

422

2 Landelijk gebied en natuur

8.896

9.478

14.529

12.928

1.600

3 Economie

4.695

3.528

9.505

8.854

651

4 Cultuur, samenleving en sport

10.722

7.547

8.850

8.110

739

5 Energie, milieu en klimaat

6.613

6.499

8.473

7.631

842

6 Mobiliteit

36.452

55.245

54.598

53.690

908

7 Gebiedsontwikkeling

19.635

16.101

14.654

18.597

-3.943

8 Kwaliteit openbaar bestuur

-116.347

-99.034

-99.408

-110.726

11.318

Stortingen in reserves

82.678

30.236

48.242

46.614

1.628

Onttrekkingen aan reserves

-62.473

-32.732

-63.151

-57.690

-5.461

x € 1.000

ga terug