Jaarverslag 2018

Provincie Flevoland - Jaarstukken 2018

Welkom bij de digitale versie van de Jaarstukken 2018. In de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de doelen die in 2018 zijn bereikt, welke activiteiten we daarvoor hebben ondernomen en wat dat heeft gekost. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en voorgeschreven paragrafen) en de jaarrekening. Wij nodigen u van harte uit deze jaarstukken te lezen.

Samenvatting