Jaarverslag 2018

5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De accountant heeft op 12 april 2019 een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de Jaarrekening 2018. Deze verklaring is toegevoegd aan de PDF-versie van de jaarstukken, zoals opgenomen op deze website en op www.flevoland.nl/jaarstukken.

ga terug