Jaarverslag 2018

Kwaliteit openbaar bestuur

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.345
Gerealiseerd € -415
Afwijking € 1.760
ga terug