Jaarverslag 2018

Kwaliteit openbaar bestuur

Bestuurszaken

Portefeuillehouder

M.A. Rijsberman (Bestuurlijke zaken)
L. Verbeek (Kwaliteit openbaar bestuur - rijkstaak)

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 146
Gerealiseerd € 47
Afwijking € 99
ga terug