Jaarverslag 2018

Gebiedsontwikkeling

Nieuwe Natuur

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 7.250
Gerealiseerd € 6.757
Afwijking € 493
ga terug