Jaarverslag 2018

Gebiedsontwikkeling

Noordelijk Flevoland

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman
J. de Reus (MITC)

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 2.375
Gerealiseerd € 902
Afwijking € 1.473
ga terug