Jaarverslag 2018

Gebiedsontwikkeling

Midden Flevoland

Portefeuillehouder

J. de Reus (Amsterdam Lelystad Airport, OMALA, Rijksvastgoed)
J.N.J. Appelman (Flevokust Haven, OMALA)

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 602
Gerealiseerd € 8.065
Afwijking € -7.464
ga terug