Jaarverslag 2018

Gebiedsontwikkeling

Zuidelijk Flevoland

Portefeuillehouder

J. de Reus (RRAAM/Almere 2.0)
M.A. Rijsberman (Markermeer-IJmeer)
J.N.J. Appelman (Floriade Werkt!)

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 8.368
Gerealiseerd € 8.246
Afwijking € 122
ga terug