Jaarverslag 2018

Gebiedsontwikkeling

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
20.958
20.249
18.595
23.971
-5.376
7.1 Noordelijk Flevoland
4.701
2.200
2.375
902
1.473
7.1.1 Noordelijk Flevoland
4.701
2.200
2.375
902
1.473
Noordelijk Flevoland procesgelden
11
75
75
24
51
Noordelijk Flevoland
4.471
2.050
2.050
725
1.325
Servicehaven Noordelijk Flevoland
219
75
250
154
96
7.2 Midden Flevoland
231
892
602
8.065
-7.464
7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
223
448
498
404
94
Kapitaallasten
0
0
0
0
0
Amsterdam Lelystad Airport
186
413
463
364
98
OMALA
37
35
35
39
-4
7.2.2 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad
5
0
50
0
50
Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad
5
0
50
0
50
7.2.3 Flevokust Haven
3
445
54
7.662
-7.608
Kapitaallasten
0
390
0
7.626
-7.626
Flevokust Haven
3
54
54
36
18
7.3 Zuidelijk Flevoland
15.197
10.307
8.368
8.246
122
7.3.1 Zuidelijk Flevoland
11.732
9.832
7.868
7.766
102
Kapitaallasten
0
25
0
0
0
Procesgeld Almere 2.0
177
214
214
285
-70
Fonds Verstedelijking Almere
7.273
6.768
6.768
6.768
0
IFA
3.934
2.500
561
561
0
Floriade Werkt
275
325
325
84
241
Procesgeld Floriade
73
0
0
0
0
FVA Smart Bridges - Floriade
0
0
0
69
-69
7.3.2 Markermeer/IJmeer
3.465
475
500
480
20
IJmeer/Markermeer
3.465
475
500
480
20
7.4 Nieuwe Natuur
828
6.850
7.250
6.757
493
7.4.1 Nieuwe Natuur
828
6.850
7.250
6.757
493
Kapitaallasten
0
0
0
0
0
Gronden OVW Nieuwe Natuur
79
0
0
561
-561
Procesgelden Nieuwe Natuur
435
250
650
505
145
Bijdrage projecten Nieuwe Natuur
194
6.500
6.500
5.623
877
Verpachten gronden OVW
67
100
100
69
31
Verrekening kosten boeren
53
0
0
0
0
Baten
-1.323
-4.148
-3.941
-5.374
1.433
7.1 Noordelijk Flevoland
-678
-50
-50
-92
42
7.1.1 Noordelijk Flevoland
-678
-50
-50
-92
42
Noordelijk Flevoland
-678
-50
-50
-92
42
7.2 Midden Flevoland
0
-357
-150
-272
122
7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
0
0
0
-104
104
Amsterdam Lelystad Airport
0
0
0
-104
104
OMALA
0
0
0
0
0
7.2.3 Flevokust Haven
0
-357
-150
-167
17
Flevokust Haven
0
-357
-150
-167
17
7.3 Zuidelijk Flevoland
-288
-325
-325
-223
-102
7.3.1 Zuidelijk Flevoland
-288
-325
-325
-223
-102
Procesgeld Almere 2.0
-13
0
0
-71
71
Fonds Verstedelijking Almere
0
0
0
0
0
Floriade Werkt
-275
-325
-325
-84
-241
FVA Smart Bridges - Floriade
0
0
0
-69
69
7.4 Nieuwe Natuur
-358
-3.416
-3.416
-4.787
1.371
7.4.1 Nieuwe Natuur
-358
-3.416
-3.416
-4.787
1.371
Gronden OVW Nieuwe Natuur
0
0
0
-2.969
2.969
Bijdrage projecten Nieuwe Natuur
0
-3.216
-3.216
-1.571
-1.645
Verpachten gronden OVW
-358
-200
-200
-247
47