Jaarverslag 2018

Mobiliteit

Bestaande infrastructuur

Portefeuillehouder

J. de Reus

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 20.224
Gerealiseerd € 20.533
Afwijking € -310
ga terug