Jaarverslag 2018

Mobiliteit

Openbaar vervoer

Portefeuillehouder

J.A. Fackeldey

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 32.866
Gerealiseerd € 32.651
Afwijking € 216
ga terug