Jaarverslag 2018

Mobiliteit

Mobiliteitsbeleid

Portefeuillehouder

J. de Reus

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.526
Gerealiseerd € 1.312
Afwijking € 214
ga terug