Jaarverslag 2018

Mobiliteit

Nieuwe infrastructuur

Portefeuillehouder

J. de Reus

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 9.161
Gerealiseerd € 9.306
Afwijking € -145
ga terug