Jaarverslag 2018

Cultuur, samenleving en sport

Cultuur

Portefeuillehouder

M.A. Rijsberman

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 7.292
Gerealiseerd € 6.592
Afwijking € 700
ga terug