Jaarverslag 2018

Cultuur, samenleving en sport

Samenleving en sport

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra (Samenleving)
J. de Reus (Sport)

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.702
Gerealiseerd € 1.668
Afwijking € 34
ga terug