Jaarverslag 2018

Economie

Ondernemerschap en groei

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 8.203
Gerealiseerd € 7.912
Afwijking € 291
ga terug