Jaarverslag 2018

Economie

Verbonden partij(en)

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) heeft subsidie ontvangen voor de uitvoering van het jaarplan 2018 dat gedeeltelijk gericht is op de transformatie van de organisatie. Daarnaast hebben zij de uitvoering van de Voucherregeling en het Proof of Concept Fonds ter hand genomen. Voor de uitvoering van het Proof of Concept Fonds is 'TMI Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.' opgericht.

De OMFL (afdeling Toerisme Flevoland) ontvangt subsidie voor het promoten van vrijetijdsaanbod van Flevoland. Hiermee is het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland onder de aandacht gebracht bij de diverse kansrijke (inter)nationale doelgroepen. Zij draagt daarmee bij aan het doel: een versterkte profilering van het onderscheidende karakter van Flevoland als unieke vrijetijdsbestemming. De afronding van de transitie van de OMFL en de opdracht aan de nieuwe Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) heeft geleid tot een verzelfstandiging van Toerisme Flevoland als Visit Flevoland B.V. (en Sportservice Flevoland B.V., zie programma 4).