Jaarverslag 2018

Economie

Recreatie en toerisme inclusief gebiedspromotie

Portefeuillehouder

M.A. Rijsberman

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.311
Gerealiseerd € 950
Afwijking € 360
ga terug