Jaarverslag 2018

Economie

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
4.695
3.528
9.514
8.863
651
3.1 Ondernemerschap en groei
3.810
2.570
8.203
7.912
291
3.1.1 Ondernemerschap en groei
3.810
2.570
8.203
7.912
291
Kapitaallasten
0
0
0
0
0
Internationalisering
0
0
0
0
0
Onderzoek
0
0
0
0
0
Sociaal economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
Ontwikkelings Maatschappij Flevoland
787
803
1.328
1.338
-10
Provinciaal Platform Arbeidsmarkt
0
0
0
0
0
Herstructurering bedrijventerreinen
469
500
1.082
1.082
0
Projecten Innovatie
0
0
0
0
0
Versterking economische clusters
0
0
0
0
0
Arbeidsmarktprojecten
0
0
0
0
0
Bevordering ondernemersbeleid
0
0
0
0
0
Bijdrage Berechja
0
0
0
0
0
Fonds Visserij
0
0
0
0
0
Financiering & support
809
660
4.983
4.968
15
Markt & Culture
1.304
154
258
216
42
Human Capital agenda
331
354
490
308
183
Onderzoek, monitoring & evaluatie
213
99
149
110
39
AER Eurodyssey
0
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
-104
0
-88
-110
23
3.2 Recreatie en toerisme incl. gebiedspromotie
886
958
1.311
950
360
3.2.1 Gebiedspromotie, recreatie en toerisme
886
958
1.311
950
360
Gebiedspromotie
351
0
0
0
0
Toerisme Flevoland Promotie
414
422
422
422
0
Actieplan recreatie en toerisme
121
0
0
0
0
Watersportstrand+brug houtribdijk
0
0
0
0
0
Recreatieve benutting van monumenten
0
51
51
20
31
Routeontwikkeling
0
179
229
209
20
Beleidsontwikkeling en onderzoek
0
153
153
118
35
Vergroten van belevingswaarde
0
153
153
81
72
Gebiedsbranding Flevoland
0
0
400
62
338
Visit Flevoland
0
0
50
43
8
Afwikkelingsverschillen
0
0
-147
-3
-144
Baten
0
0
-9
-9
0
3.1 Ondernemerschap en groei
0
0
-9
-9
0
3.1.1 Ondernemerschap en groei
0
0
-9
-9
0
Sociaal economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
LISA-werkgelegenheidsenquete
0
0
0
0
0
Markt & Culture
0
0
-9
-9
0