Jaarverslag 2018

Balans (incl. toelichting)

Toelichting op de balans (passiva)

3.3 Toelichting op de balans (passiva)