Jaarverslag 2018

Lokale heffingen

Overzicht tarieven

Tabel 1.1: Heffingstarieven

Lokale heffing*

Tarief

2014

2015

2016

2017

2018

Opcenten MRB   

per 1-1 (aantal)

76,6

76,6

77,4

78,2

79,0

Grondwaterheffing

per 100 m3

1,41

1,41

1,41

1,41

1,41

Nazorgheffing (€)

Friese Pad (gesloten)
Braambergen (pilot IDS)
Zeeasterweg (open)

0
0
400.000

0
0
400.000

0
0
400.000

0
0
400.000

0
0
400.000

* De individuele legestarieven zijn terug te vinden in de Legesverordening provincie Flevoland.

ga terug