Jaarverslag 2018

Energie, milieu en klimaat

Energie en klimaat

Portefeuillehouder

J.A. Fackeldey (Energie en Klimaat)
J. de Reus (Actieplan Bodem en Water)

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 4.297
Gerealiseerd € 3.222
Afwijking € 1.075
ga terug