Jaarverslag 2018

Energie, milieu en klimaat

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
7.262
7.038
9.589
8.442
1.147
5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten
5.174
5.418
5.292
5.220
72
5.1.1 Milieu
1.071
871
1.027
1.557
-529
Kapitaallasten
0
0
0
0
0
Klassieke milieutaken
348
380
440
338
102
Afdracht nazorgheffing
400
400
400
400
0
Nazorg Friese pad
67
91
91
68
24
Impuls Omgevingsveiligheid
102
0
96
104
-8
Afwikkelingsverschillen
155
0
0
648
-648
5.1.2 Omgevingsdiensten
4.103
4.547
4.265
3.663
601
PUL
238
327
327
206
121
Omgevingsdienst
4.150
4.220
3.938
3.796
142
Afwikkelingsverschillen
-285
0
0
-338
338
5.2 Energie en klimaat
2.088
1.620
4.297
3.222
1.075
5.2.2 Duurzaamheid, incl. duurzaam bodemgebruik en DE-on
2.088
1.620
4.297
3.222
1.075
Subsidies IVN / NMF
297
303
303
303
0
Duurzaamheid en energie
805
831
1.971
1.384
587
Bodem
808
487
1.674
1.217
456
Opgave duurzame energie
0
0
350
342
8
Afwikkelingsverschillen
178
0
0
-23
23
Baten
-649
-539
-1.116
-811
-305
5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten
-485
-489
-499
-504
5
5.1.1 Milieu
-492
-489
-499
-504
5
Klassieke milieutaken
-19
0
-10
-10
0
Afdracht nazorgheffing
-400
-400
-400
-400
0
Nazorg Friese pad
-67
-89
-89
-68
-21
Impuls Omgevingsveiligheid
-6
0
0
-8
8
Afwikkelingsverschillen
0
0
0
-19
19
5.1.2 Omgevingsdiensten
6
0
0
0
0
PUL
0
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
6
0
0
0
0
5.2 Energie en klimaat
-164
-50
-617
-307
-310
5.2.2 Duurzaamheid, incl. duurzaam bodemgebruik en DE-on
-164
-50
-617
-307
-310
Duurzaamheid en energie
-143
0
-490
-218
-272
Bodem
-21
-50
-127
-89
-38