Jaarverslag 2018

Energie, milieu en klimaat

Milieu inclusief omgevingsdiensten

Portefeuillehouder

J.A. Fackeldey
H.J. Hofstra (Programmatische Aanpak Stikstof)

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 5.292
Gerealiseerd € 5.220
Afwijking € 72
ga terug