Jaarverslag 2018

Landelijk gebied en natuur

Natuur en landschap

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra (Natuur en landschap)
M.A. Rijsberman (Nationaal Park Nieuw Land)

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 13.729
Gerealiseerd € 12.201
Afwijking € 1.528
ga terug