Jaarverslag 2018

Landelijk gebied en natuur

Leefbaarheid landelijk gebied

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra (Leefbaarheid landelijk gebied)
M.A. Rijsberman (Digitale ontsluiting buitengebied)

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 850
Gerealiseerd € 777
Afwijking € 73
ga terug