Jaarverslag 2018

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Water

Portefeuillehouder

J. de Reus

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 640
Gerealiseerd € 602
Afwijking € 38
ga terug