Jaarverslag 2018

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
2.561
3.634
4.221
3.817
404
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
2.015
3.074
3.581
3.215
366
1.1.1 Omgevingsvisie
896
1.204
2.011
1.776
235
Actualisatie/uitwerken omgevingsplan
852
1.153
1.602
1.482
120
Overheidsparticipatie
44
52
409
294
115
1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling
942
1.651
1.351
1.246
105
Wro procedures
3
6
6
3
4
Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding
44
87
87
68
19
Omgevingswet
552
1.211
724
685
39
MRA Metropool Regio Amsterdam
301
311
497
497
0
Beleidsontwikkeling Wonen
47
37
37
21
17
Afwikkelingsverschillen
-5
0
0
-27
27
1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening
176
218
218
192
26
Beleidsinformatievoorziening
176
218
218
192
26
Afwikkelingsverschillen
0
0
0
0
0
1.2 Water
546
560
640
602
38
1.2.1 Water
546
560
640
602
38
Kapitaallasten
0
0
0
0
0
Grondwaterbeheer
0
0
0
0
0
Waterkwaliteit
294
344
424
384
40
Grondwaterbeleid en drinkwater
256
216
216
221
-5
Afwikkelingsverschillen
-4
0
0
-3
3
Baten
-633
-502
-512
-530
17
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
-81
-32
-32
-22
-10
1.1.1 Omgevingsvisie
-60
0
0
0
0
Actualisatie/uitwerken omgevingsplan
-60
0
0
0
0
1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling
0
0
0
0
0
Omgevingswet
0
0
0
0
0
1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening
-21
-32
-32
-22
-10
Beleidsinformatievoorziening
-21
-32
-32
-22
-10
1.2 Water
-551
-470
-480
-507
27
1.2.1 Water
-551
-470
-480
-507
27
Kapitaallasten
0
0
0
0
0
Grondwaterbeheer
-70
0
0
-47
47
Waterkwaliteit
-25
0
-10
-10
0
Grondwaterbeheer
-457
-470
-470
-451
-19
Afwikkelingsverschillen
0
0
0
0
0