Jaarverslag 2018

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder

J. de Reus (Ruimtelijke ontwikkeling)
M.A. Rijsberman (Ruimte voor Initiatief)

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 3.581
Gerealiseerd € 3.215
Afwijking € 366
ga terug