Jaarverslag 2018

Kwaliteit openbaar bestuur

Indicatoren

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Rekening
2018

Gemeenten onder preventief financieel toezicht

Aantallen gemeenten onder preventief toezicht

0

0

0

0

0

Opkomst bij verkiezingen

De opkomstcijfers van verkiezingen tweede kamer/ Provinciale Staten/ gemeenteraden weergegeven in percentage kiezers/ stemgerechtigden

45,6% (PS)

n.v.t

79,3% (TK)

n.n.b. (GR)

51,1%
(GR)

Bron: Provincie Flevoland