Jaarverslag 2018

Mobiliteit

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Rekening
2018

Openbaar vervoer

Stiptheid: % ritten van de concessie IJsselmond dat voldoet aan stiptheidsnormen
Toelichting: De norm van ≥ 85% is vastgelegd in de concessieovereenkomst voor de gehele contractperiode. Tot 2017 is MIPOV als bron gebruikt vanuit de vervoerder; voor 2018 is gebruik gemaakt van de gegevens vanuit de opdrachtgever, OV-Oost (2017 gecorrigeerd: 86,5%)
Bron: OV-Oost/MIPOV

93%

92,1%

92,1%

≥ 85%

86,7%

Doorstroom-tijden provinciale wegen

De norm is een reistijd tijdens de spits die maximaal 1,25 keer de reistijd in de dalperiode is. De reistijden worden gemonitord op de drukste provinciale wegen in Flevoland:

• Stadsautowegen van Almere

  1. Hogering
  2. Tussenring
  3. Buitenring

• Waterlandseweg
• Gooiseweg (N305)
• Nijkerkerweg (N301)
• Larserweg (N302)
• Ganzenweg
• Hanzeweg (Roggebotsluis)
Toelichting: Tussen 2016 en 2017 is een andere methode van meten ingevoerd door middel van floating car data. De meetvakken zijn hierbij ook anders gedefinieerd (langere meetvakken). Mede hierdoor valt de Hanzeweg lager uit. Op de Ganzenweg treedt vertraging op door werkzaamheden aan het kruispunt Harderhaven.
Bron: NDW

1,11
1,11
1,11
1,09
n.b.
1,04
1,17
n.b.
1,33

1,50
1,09
1,05
1,20
n.b.
1,17
1,12
n.b.
1,36

1,16
1,04
1,12
1,20
1,08
1,15
1,04
1,31
1,13

< 1,25
< 1,25
< 1,25
< 1,25
< 1,25
< 1,25
< 1,25
< 1,25
< 1,25

1,12
1,11
1,03
1,06
1,08
1,09
1,03
1,27
1,13

Ernstige verkeers-slachtoffers

Aantal mensen dat door een verkeersongeval op provinciale wegen wordt opgenomen in een ziekenhuis of overlijdt. In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen:
• Aantal verkeersgewonden
  (in ziekenhuis opgenomen)
• Aantal verkeersdoden
Toelichting:  Het relatief lage aantal maakt het lastig een trend waar te nemen, echter is de doelstelling een neerwaartse spiraal op het langjarig gemiddelde.
Bron: ViaStat

43

1

93

3

57

3

< 57

< 3

59

3

Onderhouds- toestand

De provinciale wegen hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau

92%

97%

98%

98%

100%

De provinciale kunstwerken hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau

84%

92%

98%

98%

98%

De provinciale oeverconstructie heeft ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau
Toelichting: in 2019 worden de normen voor de onderhoudsniveaus geactualiseerd.
Bron: Provincie Flevoland

90%

91,3%

95%

95%

94%

Doorstroming op vaarwegen

Het aantal sluizen waar de schuttijd meer dan 1,25 keer de normtijd bedraagt.
Toelichting: bij de Urkersluis wordt de normtijd structureel overschreden, omdat deze in de praktijk trager geschut (getrapt) wordt in verband met veiligheid voor de recreatievaart. In 2019 worden de kwaliteitsniveaus geactualiseerd.
Bron: Provincie Flevoland

1

1

1

1

1

Verkeers-veiligheid

De provinciale wegen zijn voorzien van verkeersveiligheid bevorderende maatregelen

68%

75%

80%

80%

79%

De provinciale wegen zijn bij gladheid binnen 4,5 uur gestrooid
Bron: Provincie Flevoland

97%

98%

98%

98%

100%

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer 2018

Rekening
2018

Waardering openbaar vervoer

Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de provincies (concessie IJsselmond- Overijssel/Flevoland)
Toelichting: In 2017 was het landelijk gemiddelde (LG) 7,6
Bron: KPPV/CROW

7,4

7,5

7,5

LG

n.n.b.